Ngân hàng có bán đô không ạ em muốn mua mà kb có bán không ạ

Ngân hàng có bán đô không ạ em muốn mua mà kb có bán không ạ

Người viết | 2022/05/24 04:02:04

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: