Ngày 14 tháng 4 năm 2020, cơ quan đi giao dịch kho bạc đổ tiền vào tài khoản cho em là 3.620.000₫

Ngày 14 tháng 4 năm 2020, cơ quan đi giao dịch kho bạc đổ tiền vào tài khoản cho em là 3.620.000₫, như khi em check thẻ thì số tiền trong tài khoản em chỉ có 3.550.000₫ ? Mong các anh chị giải thích giúp em Em xin chân thành cảm ơn ! Nguyễn Văn Công ĐT: 0977771250 Số tài khoản: 61510000116607

Người viết | 2020/04/15 05:37:02

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: