Người nhà Ba hoặc Mẹ có thể làm thẻ ATM hộ được không Vì em ko thể đi được

Người nhà Ba hoặc Mẹ có thể làm thẻ ATM hộ được không Vì em ko thể đi được

Người viết | 2021/11/16 16:57:09

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: