Nộp tiền nước qua ngân hàng bị mất phí

Được giới thiệu là thanh toán điện nước qua ngân hàng không bị mất phí, nhưng đăng ký ở ngân hàng Agribank lại bị mất phí 1.100k/1 hóa đơn

Người viết Linh Nguyen | 2022/05/16 04:25:57

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: