Phí thường niên của thẻ thu vào đầu kỳ hay cuối kỳ?

Phí thường niên của thẻ thu vào đầu kỳ hay cuối kỳ?

Người viết | 2020/11/10 04:56:36

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: