stk của e ngày cấp kg khớp vs cmnd có ảnh huong gì khj e rút tiện kg ạ

cho e hỏi stk của e ngày cấp kg khớp vs cmnd có ảnh huong gì khj e rút tiện kg ạ

Người viết | 2020/09/24 14:30:38

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: