Tài khoản tôi không nhận được tin nhắn vào điện thoại từ khi đăng kí quản lí online

Tài khoản tôi không nhận được tin nhắn vào điện thoại từ khi đăng kí quản lí online, chỉ khi mở tài khoản thì tin nhắn mới hiện lên trong tài khoản online. Vậy tại sao vẫn trừ phí dịch vụ?

Người viết | 2021/06/10 05:33:19

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: