Tại sao 2 ngày nay tôi không chuyển tiền qua tài khoản khác bằng điện thoại được

Tại sao 2 ngày nay tôi không chuyển tiền qua tài khoản khác bằng điện thoại được mà hệ thống báo gián đoạn hoài ạ

Người viết | 2020/04/04 02:30:28

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: