tại sao bạn em chuyển tiền cho em mà lại không có tin nhắn báo về điện thoại

tại sao bạn em chuyển tiền cho em mà lại không có tin nhắn báo về điện thoại

Người viết | 2020/01/02 10:39:13

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: