Tại sao biến động số dư app điện thoại không báo

Tôi đã sử dụng app báo số dư, nợ qua điện thoại. nhưng tại sao trong tháng 1 (cụ thể ngày 15/01/2021 và ngày 26/01/2021 tài khoảng có biến động (theo người chuyển báo) nhưng app điện thoại không hiển thị tin nhắn.

Người viết Bồ Hắc Hổ | 2021/02/04 07:55:09

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: