Tại sao Người khác chuyển tiền cho em mà em không nhận được tin nhắn

Tại sao Người khác chuyển tiền cho em mà em không nhận được tin nhắn và em chuyển tiền cũng không được tin nhắn

Người viết | 2020/02/06 07:53:04

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: