thắc mắc về chi trả tiền điện EVN không kịp lúc

Tôi Tên Nguyễn Trung Sơn CMND 300708424 , địa chỉ 194 quốc lộ 1a TP Tân An phường 2 long an: từ 2016 đến nay tôi ủy quyền trả tiền điện hàng tháng. Mọi việc diễn ra ổn định, Gần đây EVN đòi cắt điện Ly 1 do đưa ra là không trả tiền 07/2021 Vậy đang trong mùa dich Tôi phải làm cách nào đển họ không cắt điện? Ngân hàng cố gắng giúp tôi Kính Thư

Người viết Nguyễn Trung Sơn | 2021/07/31 07:10:36

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: