Thứ tư ngày16/6 có người gửi cho em 1 triệu, tài khoản của chị đó đã bị trừ tiền

Thứ tư ngày16/6 có người gửi cho em 1 triệu, tài khoản của chị đó đã bị trừ tiền, tại sao tài khoản của em chưa nhận được số tiền đó

Người viết | 2021/06/18 10:57:05

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: