tiền trong thẻ không đúng số dư

Em bị mất tiền vô lí. Lúc đầu tiền trog thẻ còn 1500. Xong bạn e trả e 200. Lẽ ra 1700. K biết sao nó cộg 1800. Rồi chị e gửi e 200 nữa là 1900 mới đúg . Mà trog thẻ có 1600. Ai đó giải đáp giúp e đi ạ

Người viết | 2021/08/02 10:53:32

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: