tôi có gửi một lá đơn ngày 18/7/2021 về việc đề nghị gỉam lãi suất và giãn trả nợ gốc

tôi có gửi một lá đơn ngày 18/7/2021 về việc đề nghị gỉam lãi suất và giãn trả nợ gốc do tình hình dịch bệnh, không biết NH có nhận được không? mà chưa thấy phản hồi?. Khu vực tôi đang bị phong tỏad9e61n kỳ hạn không trả được lãi thì xử lý thế nào? điện thoại 0982580194 email nguyentrong363@gmail.com

Người viết | 2021/07/21 10:33:04

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: