Tôi có miếng đất vườn 3000m ở trà Vinh thế chấp vay được bao nhiêu tiền

Tôi có miếng đất vườn 3000m ở trà Vinh thế chấp vay được bao nhiêu tiền

Người viết | 2020/04/06 17:30:37

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: