tôi có vừa ck 6 triệu cho một tk NH Agribank

Xin hỏi, tôi có vừa ck 6 triệu cho một tk NH Agribank. Giao dịch của tôi báo thành công và có hiện tên ng nhận. Tk của tôi cũng đã trừ tiền nhg sau đó ng nhận có báo là đã gửi nhầm số tk cho tôi và họ chưa nhận được tiền. Họ gửi lại và tôi có ktra lại lần nữa thì số tk gửi lại của họ cũng hiện đúng tên họ. Vậy xin hỏi số tiền tối đã bị trừ trong tk sẽ ntn? Tks!

Người viết | 2021/04/14 09:14:56

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: