Tôi đi làm thẻ và gửi 2 triệu đồng nhờ chuyển giúp vào tài khoản khi nào nhận được thẻ

Tôi đi làm thẻ và gửi 2 triệu đồng nhờ chuyển giúp vào tài khoản khi nào nhận được thẻ nhưng quên nhận biên lai từ nhân viên ngân hàng liệu có sao không ạ?

Người viết | 2020/10/21 04:36:24

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: