Tôi là bộ đội muốn vay 150 triệu thế chấp lương, vậy lãi suất thế nào ah.

Tôi là bộ đội muốn vay 150 triệu thế chấp lương, vậy lãi suất thế nào ah.

Người viết | 2020/03/18 14:46:58

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: