Tôi là sinh viên nộp tiền qua tại khoản, yêu cầu ngân hàng in hoá đơn đc ko

Tôi là sinh viên nộp tiền qua tại khoản, yêu cầu ngân hàng in hoá đơn đc ko

Người viết | 2020/08/29 15:09:38

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: