Tôi muốn vay 300 triệu trong 3 năm, nhưng khoảng 1 năm thì tôi đã có thể trả hết khoản vay đó

Tôi muốn vay 300 triệu trong 3 năm, nhưng khoảng 1 năm thì tôi đã có thể trả hết khoản vay đó, vậy thì cách tính phạt sẽ như thế nào

Người viết | 2020/12/20 03:29:15

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: