Tôi muốn vay bằng sổ đỏ 60 triệu trong 12 tháng thì lãi suất tính thế nào

Tôi muốn vay bằng sổ đỏ 60 triệu trong 12 tháng thì lãi suất tính thế nào và bao lâu mới nhận đuoc tiền

Người viết | 2020/03/01 11:34:25

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: