Tôi muốn vay vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nông sản, có tài sản để thế chấp

Tôi muốn vay vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nông sản, có tài sản để thế chấp. Xin hỏi vay ở đâu?

Người viết | 2021/05/27 10:14:33

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: