Trước đây em trả nợ hết mà quên lấy sổ đất về.

Trước đây em trả nợ hết mà quên lấy sổ đất về. Bây giờ em muốn tìm lục sổ lại được không?

Người viết | 2021/11/19 03:29:12

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: