Vay tín chấp tại ngân hàng VpBank chi nhánh Hoà Bình trong hồ sơ vay là 20%/năm

Vay tín chấp tại ngân hàng VpBank chi nhánh Hoà Bình trong hồ sơ vay là 20%/năm nhưng sau 1 năm lại thấy lãi xuất 24,4%/năm? Số tiền phải trả hàng tháng sao lại cố định khi mà trả bớt được gốc hàng tháng rồi?

Người viết | 2019/03/09 09:21:42

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: