Bác em bị khóa thẻ atm, em có đi mở lại hộ được không ?

Bác em bị khóa thẻ atm, em có đi mở lại hộ được không ?

Người viết | 2020/04/15 00:56:02

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: