Bên gửi tiền đã thông báo gửi thành công nhưng bên tài khoản của mình vẫn chưa thấy thông báo

Cho mình hỏi Bên gửi tiền đã thông báo gửi thành công nhưng bên tài khoản của mình vẫn chưa thấy thông báo và tiền vẫn chưa vào thì giải quyết như thế nào? Ngày gửi là 29/04/2022 đến 05/05/2022 vẫn chưa nhận được.

Người viết | 2022/05/05 03:10:51

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: