Em chuyển tiền mà e ghi số tk đúng nhưng sai tên người nhận

Em chuyển tiền mà e ghi số tk đúng nhưng sai tên người nhận có sao k ạ

Người viết | 2021/10/30 06:28:06

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: