Khi tôi đăng ký địch vụ làm thẻ Agribank trên điện thoại thông minh và đã thành công

Khi tôi đăng ký địch vụ làm thẻ Agribank trên điện thoại thông minh và đã thành công và tôi thót ra để kiểm tra tài khoản thì ứng dụng bảo là chưa đăng ký.Xin hãy tư vấn dùm tôi.

Người viết | 2021/11/11 01:28:13

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: