Em có ra cây ATM để rút tiền nhưng mà cứ hiện giao dịch k thực hiện được

Em có ra cây ATM để rút tiền nhưng mà cứ hiện giao dịch k thực hiện được và đăng nhập BIDV pay thì hiện k có thẻ

Người viết Nguyễn Thị Phượng | 2019/12/04 11:59:23

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: