Em đang có thẻ atm em ra cây rút có thẻ mà cây lại báo thẻ đã bị mất là sao ạ

Em đang có thẻ atm em ra cây rút có thẻ mà cây lại báo thẻ đã bị mất là sao ạ

Người viết | 2020/11/11 13:34:27

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: