Làm thẻ rồi có nhờ người lấy hộ đc ko ạ?

Làm thẻ rồi có nhờ người lấy hộ đc ko ạ?

Người viết | 2020/07/09 15:19:32

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: