Chuyển tiền khác ngân hàng ngoài giờ hành chính

Chuyển tiền ngoài giờ hành chính khác ngân hàng thì bao giờ mới nhận được.

Người viết Tăng đình cường | 2019/12/13 05:01:30

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: