e co chuyen khoan qua ngan hang tu sacombank ve agribank

Cho e hoi e co chuyen khoan qua ngan hang tu sacombank ve agribank chu tai khoan la dao thi kim quyen nhung e chuyen dung so tai khoan nhung ten thu huong sai 1 chu la dao thi kim quyem nhung trang thai thanh cong ma tien thi agriabank chua nhan dc .e co bi mat tien kg ak

Người viết | 2020/02/13 11:52:25

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: