lệnh chuyển tiền bị treo, yêu cầu hỗ trợ

lệnh chuyển tiền bị treo, yêu cầu hỗ trợ mà không nhân viên nào giúp. em phải làm thế nào ????

Người viết | 2019/12/11 03:18:47

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: