Tôi đăng ký Viviet của ngân hàng LPB Bắc Giang

Tôi đăng ký Viviet của ngân hàng LPB Bắc Giang nhưng không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của ngân hàng NNPTNT thành phố Cao Bằng được, tôi đã thử nhiều lần, mọi yếu tố đảm bảo, xin hỏi tại sao

Người viết Nguyễn Hoàn | 2019/12/30 04:51:15

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: