Bảng lãi suất có kỳ hạn BIDV

  • 27/11/2015
  • 17687 VIEWS

 Bảng lãi suất có kỳ hạn của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV được áp dụng cho khách hàng cá nhân bắt đầu từ ngày 27/10/2015 với mức lãi suất hấp dẫn.

Bảng lãi suất có kỳ hạn BIDV

Bảng lãi suất có kỳ hạn của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV được áp dụng cho khách hàng cá nhân bắt đầu từ ngày 27/10/2015 với mức lãi suất hấp dẫn.

USD VND
KKH 0,1%  0,5% 
1 tháng 0,25%  4% 
2 tháng 0,25%  4,3% 
3 tháng 0,25%  4,7% 
6 tháng 0,25%  5,3% 
9 tháng 0,25%  5,4% 
364 ngày  -  6% 
12 tháng 0,25%  6,5% 
13 tháng 0,25%  6,1% 
18 tháng 0,25%  6,1% 
24 tháng  0,25%  6,3% 
36 tháng  0,25%  6,3% 


 

Bởi Do Hong Anh

Bài viết mới hơn:
Bài viết cũ hơn: