Lãi suất tiết kiệm Vietcombank các kỳ hạn

  • 05/10/2015
  • 39004 VIEWS

Lãi suất tiết kiệm Vietcombank dành cho các khách hàng cá nhân với những mức lãi suất hấp dẫn qua các kỳ hạn giúp khách hàng tích lũy những khoản tiền nhàn rỗi của mình

Lãi suất tiết kiệm Vietcombank các kỳ hạn

Lãi suất tiết kiệm Vietcombank dành cho các khách hàng cá nhân với những mức lãi suất hấp dẫn qua các kỳ hạn

  1. Tiết kiệm qua các kỳ hạn

KỲ HẠN

VNĐ

USD

EUR

Không kỳ hạn

0,30%

0,10%

0,01%

7 ngày

1,00%

 

 

14 ngày

1,00%

 

 

1 tháng

4,00%

0,25%

0,10%

2 tháng

4,3%

0,25%

0,10%

3 tháng

4,5%

0,25%

0,20%

6 tháng

5,00%

0,25%

0,30%

9 tháng

5,40%

0,25%

0,40%

12 tháng

6,00%

0,25%

0,50%

24 tháng

6,20%

0,25%

0,80%

36 tháng

6,20%

0,25%

0,80%

48 tháng

6,20%

0,25%

0,80%

60 tháng

6,20%

0,25%

0,80%

 

  1. Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn

KỲ HẠN

VNĐ

USD

EUR

1 tháng

4,00%

0,25%

0,10%

2 tháng

4,3%

0,25%

0,10%

3 tháng

4,5%

0,25%

0,20%

6 tháng

5,00%

0,25%

0,30%

9 tháng

5,40%

0,25%

0,40%

12 tháng

6,00%

0,25%

0,50%

24 tháng

6,20%

0,25%

0,80%

36 tháng

6,20%

0,25%

0,80%

48 tháng

6,20%

0,25%

0,80%

60 tháng

6,20%

0,25%

0,80%

 

  1. Cách tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm Vietcombank

Lãi suất tiết kiệm Vietcombank được tính trên số ngày thực tế khách hàng đăng ký kỳ hạn gửi tiền, cơ sở tính lãi được tính là 360 ngày.

Để biết thêm các thông tin về các kỳ hạn của vietcombank khách hàng hãy tới ngay các chi nhánh, văn phòng Vietcombank gần nhất để được tư vấn tốt nhất

 

Bởi Do Hong Anh

Bài viết mới hơn:
Bài viết cũ hơn: