Lãi suất tiết kiệm Agribank 2015

  • 30/09/2015
  • 12525 VIEWS

Thông tin lãi suất tiết kiệm VND và ngoại tệ của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank theo các kỳ hạn.

Lãi suất tiết kiệm Agribank 2015

Lãi suất tiết kiệm Agribank được công bố ngày 11/09/2015 vừa qua cho thấy việc tăng nhẹ lãi suất của các gói sản phẩm dịch vụ tiết kiệm Agribank. Sau đây là bảng lãi suất tiết kiệm cụ thể  của các kỳ hạn để khách hàng tham khảo.

 

Kết quả hình ảnh cho lãi suất tiết kiệm agribank

 

I. Lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn nội tệ:

1-   Đối với pháp nhân:

1.1 Lãi suất huy động tiền gửi không kỳ hạn

Lãi suất tiền gửi thanh toán của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội: 1,00%/năm.

- Lãi suất tiền gửi thanh toán của các đối tượng cũ lãi: 0,50%/năm.

1.2 Lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn trả lãi sau:

 

QUY ĐỊNH THỜI GIAN GỬI

LÃI SUẤT ÁP DỤNG      

Tiền gửi không kỳ hạn

0,50%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng

4,00%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 02 tháng

4,30%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 03 tháng

4,50%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 06 tháng

5,20%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 09 tháng

5,30%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng

6,00%/năm

 

1.3- Lãi suất huy động tiền gửi Tích lũy

QUY ĐỊNH THỜI GIAN GỬI

LÃI SUẤT ÁP DỤNG         

Tiền gửi có kỳ hạn 12 thánG

5,20%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 24 tháng

6,00%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 36 tháng

6,00%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 60 tháng

6,00%/năm

 

2- Đối với cá nhân:

2.1- Lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau toàn bộ: 

 

Tiền gửi không kỳ hạn

0,50%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 01 tuần

0,50%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 02 tuần

0,50%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng

4,00%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 02 tháng

4,30%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 03 tháng

4,50%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 04 tháng

4,80%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 05 tháng

5,00%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 06 tháng

5,30%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 07 tháng

5,30%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 09 tháng

5,40%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng

6,00%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 13 tháng

6,20%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 18 tháng

6,50%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 24 tháng

6,50%/năm

 

 

2.2- Lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau định kỳ (trả lãi hàng tháng):

 

Tiền gửi có kỳ hạn 03 tháng

4,30%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 06 tháng

5,20%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 09 tháng

5,20%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng

5,70%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 18 tháng

6,10%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 24 tháng

6,10%/năm

 


2.4- Lãi suất huy động sản phẩm tiền gửi tiết kiệm linh hoạt:0,5%/năm đối với các bậc số dư.


 

II- Lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ USD:

1- Đối với pháp nhân:

1.1- Lãi suất huy động tiền gửi khônng kỳ hạn và có kỳ hạn trả lãi sau:

 

KỲ HẠN GỬI

LÃI SUẤT

Tiền gửi không kỳ hạn

0,15%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 03 tháng

0,25%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 06 tháng

0,25%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 09 tháng

0,25%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng

0,25%/năm

 

1.2- Lãi suất huy động tiền gửi Tích lũy:

 

KỲ HẠN GỬI

LÃI SUẤT

Tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng

0,25%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 24 tháng

0,25%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 36 tháng

0,25%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 60 tháng

0,25%/năm

 

 

2- Đối với cá nhân:

2.1- Lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau toàn bộ:

 

 

QUY ĐỊNH THỜI GIAN GỬI

 

LÃI SUẤT / NĂM

Tiền gửi không kỳ hạn

0,25%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng

0,75%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 02 tháng

0,75%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 06 tháng

0,75%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 09 tháng

0,75%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng

0,75%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 18 tháng

0,75%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 24 tháng

0,75%/năm

 

III- Lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ EUR:

1- Đối với pháp nhân:

 

Tiền gửi không kỳ hạn

0,15%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 03 tháng

0,40%/năm trả lãi sau

Tiền gửi có kỳ hạn 03 tháng

0,60%/năm trả lãi sau

Tiền gửi có kỳ hạn 03 tháng

1,00%/năm trả lãi sau

 

2- Đối với cá nhân: 

2.1- Lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau toàn bộ:

 

Tiền gửi không kỳ hạn

0,5%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 03 tháng

1,0%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 06 tháng

1,20%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 09 tháng

1,30%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng

1,50%/năm

Tiền gửi có kỳ hạn 24 tháng

1,50%/năm

 

Bảng lãi suất tiết kiệm agribank theo các kỳ hạn được áp dụng có hiệu lực từ ngày 11/9/2015 tại các chi nhánh ngân hàng phát triển nông thôn agribank trên cả nước. Hãy đến ngay phòng giao dịch, chi nhánh agribank gần nhất để được tư vấn về các gói dịch vụ với mức lãi suất phù hợp nhất

Theo Agribank ban hành 

Bởi Do Hong Anh

Bài viết mới hơn:
Bài viết cũ hơn: