Tiết kiệm rút gốc từng phần Vietcombank

  • 08/10/2015
  • 6972 VIEWS

Ngân hàng Ngoại thương Việt nam triển khai gói dịch vụ tiết kiệm rút gốc từng phần Vietcombank linh hoạt tài chính, sinh lợi không ngừng.

Tiết kiệm rút gốc từng phần Vietcombank

Ngân hàng Ngoại thương Việt nam triển khai gói dịch vụ tiết kiệm rút gốc từng phần Vietcombank linh hoạt tài chính, sinh lợi không ngừng.

Tiết kiệm rút gốc từng phần Vietcombank là sản phẩm mà cá nhân khách hàng có thể rút tiền gốc từng phần trong kỳ hạn đăng ký mà vẫn được hưởng nguyên lãi suất xác định ban đầu đối với số gốc còn lại.

 

Tiết kiệm rút gốc từng phần Vietcombank

Lợi ích của tiết kiệm rút gốc từng phần :

Là khi có việc đột xuất cần đến một khoản tiền khách hàng có thể linh hoạt rút một phần gốc không giới hạn số lần trong kỳ mà vẫn không phải tất toán tài khoản và được hưởng nguyên số lãi ban đầu với số gốc còn lại.

Tiết kiệm rút gốc từng phần có những đặc tính sau:

-       Loại tiền gửi là VNĐ, USD

-       Số tiền gửi tối thiểu là 100.000.000 VNĐ, 3.000 USD

-       Các kỳ hạn đăng ký là 3, 6, 12 tháng

-       Số tiền tối thiểu rút gốc từng phần là: 10.000.000 VNĐ

-       Lãi suất được trả vào cuối kỳ

Đối với khách hàng rút gốc trước hạn thì lãi suất sẽ do Vietcombank quy định vào tài khoản rút gốc

Với phần gốc duy trì đến cuối kỳ lãi suất sẽ được tính theo lãi suất đăng ký ban đầu cụ thể là kỳ hạn 3 tháng (4.3% VNĐ/0,25% USD), kỳ hạn 6 tháng ( 4,8% VNĐ / 0,25% USD) , kỳ hạn 12 tháng ( 5,8% VNĐ / 0,25% USD)

 Một số quy định khách hàng cần quan tâm

-       Khách hàng rút gốc từng phần tại các điểm giao dịch, chi nhánh của Vietcombank.

-       Tại thời điểm rút gốc từng phần thì nhận lãi rút trước hạn

-       Sử  dụng VCB-iB@nking để tất toán tài khoản tiền gửi rút gốc từng phần

Khách hàng đem theo CMND/ hộ chiếu đến các chi nhánh Vietcombank gần nhất để được tư vấn và hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký và tham khảo một số dịch vụ khác.

 

 

 

 

 

 

 

Bởi Do Hong Anh

Bài viết mới hơn:
Bài viết cũ hơn: