Cách tính lãi suất ngân hàng như thế nào?

  • 02/08/2017
  • 16855 VIEWS

Tôi có 100 triệu và muốn gửi tiết kiệm vào ngân hàng thời hạn 1 năm, nhưng không biết lãi suất hàng tháng mình nhận được bao nhiêu? Và trong trường hợp, nếu không rút tiền vào ngày đáo hạn hoặc rút tiền trước kỳ hạn thì lãi suất được tính như thế nào?

Cách tính lãi suất ngân hàng như thế nào?

Trả lời:

Để biết được chính xác số tiền lãi nhận được, bạn có thể tham khảo cách tính lãi ngân hàng như sau:

1. Cách tính lãi ngân hàng lãnh cuối kỳ đúng ngày đến hạn:

Công thức chung các ngân hàng tính lãi suất như sau:

Tiền lãi = Số tiền gửi × Lãi suất (%/năm)/12 × Số tháng gửi hoặc Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất(%năm) x Số ngày gửi/360.

Ví dụ: Bạn gửi ngân hàng 100 triệu trong kỳ hạn 1 năm với mức lãi suất 6%/năm thì tổng số tiền lãi bạn nhận được sẽ là: 100.000.000 × 0.06/12 × 12 = 6.000.000 VNĐ

2. Cách tính lãi suất ngân hàng lãi hàng tháng

Công thức: Tiền lãi hàng tháng = Số tiền gửi x Lãi suất(%năm)/12

Ví dụ: Bạn gửi ngân hàng 100 triệu trong kỳ hạn 1 tháng với mức lãi suất 6%/năm thì số tiền bạn nhận được sẽ là: 100.000.000 x 0.06/12 = 500.000 VNĐ

Lưu ý:

  • Mức lãi suất khác nhau tại mỗi ngân hàng và tại thời điểm thực hiện giao dịch.
  • Mỗi ngân hàng có hình thức trả lãi suất, kỳ hạn khác nhau.
  • Mỗi ngân hàng có thể có quy ước riêng về số ngày trong năm (360 ngày hoặc 365 ngày).
  • Trường hợp rút tiền trước hạn:

Số tiền lãi của bạn sẽ quy về lãi suất không kỳ hạn, bạn sẽ không được hưởng mức lãi suất gửi ban đầu, tiền lãi rất ít thường <1%

  • Trường hợp, đến ngày đáo hạn khách hàng không tất toán:

Phần lãi sẽ tự động nhập gốc và tài khoản chuyển sang kỳ hạn tiếp theo (cùng kỳ hạn mà bạn chọn ban đầu) với mức lãi suất tại thời điểm của từng ngân hàng.

Bởi Ngân Hàng

Bài viết mới hơn:
Bài viết cũ hơn: