Điều kiện tài sản dùng để vay thế chấp

  • 28/07/2017
  • 9867 VIEWS

Vay thế chấp ngân hàng buộc người đi vay phải có tài sản thế chấp. Vậy tài sản đó phải đáp ứng đủ điều kiện như thế nào?

Điều kiện tài sản dùng để vay thế chấp

1. Các tài sản được dùng để thế chấp vay vốn

Trước hết, thế chấp tài sản vay vốn Ngân hàng là việc bên vay vốn (gọi là bên thế chấp) dùng tài sản là bất động sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ (bao gồm nợ gốc, lãi và tiền phạt lãi quá hạn) đối với bên cho vay (gọi là bên nhận thế chấp).

Tuy nhiên, không phải tài sản nào của khách hàng cũng được ngân hàng dùng để thế chấp (bảo đảm) cho khoản vay tại ngân hàng. Tài sản thế chấp được ngân hàng chấp thuận thường được quy định sẵn (theo số 217/QĐ-NH1), bao gồm:

  • Tài sản dùng để thế chấp vay vốn là các bất động sản có khả năng chuyển nhượng, mua bán được dễ dàng, bao gồm:

+Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả các tài sản gắn liền với nhà ở, công trình xây dựng.
+Đối với bất động sản có tham gia bảo hiểm thì giá trị hợp đồng bảo hiểm cũng thuộc tài sản thế chấp.
+Các cơ sở sản xuất kinh doanh như: nhà máy, khách sạn, cửa hàng, nhà kho... và các công cụ, máy móc, thiết bị gắn liền với nhà máy, tàu biển, máy bay...

  • Các tài sản khác theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện với các tài sản thế chấp

  • Tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc thuộc quyền sử dụng, quản lý của khách hàng vay phải đáp ứng đủ theo các quy định sau:

+Đối với giá trị quyền sử dụng đất: Giá trị quyền sử dụng đất phải thuộc quyền sử dụng của người đi vay theo quy định của pháp luật về đất đai;
+Đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước: Tài sản thế chấp là tài sản do Nhà nước giao cho doanh nghiệp đó quản lý, sử dụng và được dùng để bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp nhà nước;
+Đối với tài sản khác, thì phải thuộc quyền sở hữu của khách hàng vay dựa trên giấy tờ hợp pháp.

  • Tài khoản được phép giao dịch, phải là tài sản được pháp luật cho phép, không cấm mua, bán, tặng, chuyển đổi, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh và các giao khác.
  • Với tài sản mà pháp luật quy định phải mua bảo hiểm thì khách hàng vay phải mua bảo hiểm tài sản trong thời hạn bảo đảm tiền vay.
  • Lưu ý: Ngân hàng không chấp nhận:

+Tài sản đi thuê, đi mượn;
+Tài sản đang bị cơ quan có thẩm quyền tạm giữ, niêm phong, phong toả, tài sản đang làm thủ tục giải thể hoặc phá sản doanh nghiệp.
+Tài sản đang còn tranh chấp về mặt pháp luật
+Tài sản khó cất giữ, bảo quản, kiểm định, đánh giá.

Khi tiến hành làm thủ tục vay vốn thế chấp, khách hàng phải chịu trách nhiệm về cam kết của mình.

Bởi Ngân Hàng

Bài viết mới hơn:
Bài viết cũ hơn: