Quy đổi vàng:1 lượng vàng là bao nhiêu? Mức chênh lệch giá vàng thế giới?

  • 25/03/2024
  • 627 VIEWS

Bạn thắc mắc 1 lượng vàng là bao nhiêu, 1 chỉ vàng bằng bao nhiêu gam? Bạn cũng muốn biết 1 cây vàng bằng bao nhiêu chỉ? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc về các đơn vị vàng và các quy đổi trọng lượng vàng cũng như trình bày công thức tính giá vàng để xác định mức chênh lệch giữa giá vàng thế giới và giá vàng trong nước.

Quy đổi vàng:1 lượng vàng là bao nhiêu? Mức chênh lệch giá vàng thế giới?

Tại thị trường Việt Nam, đơn vị vàng quen thuộc được biết đến là 1 chỉ vàng, 1 cây vàng, 1 lượng vàng và đôi khi là 1 kg vàng. Cụ thể:

  • 1 lượng vàng = 37.5 gram vàng
  • 1 chỉ vàng = 3.75 gram vàng
  • 1 cây vàng = 1 lượng vàng = 10 chỉ vàng
  • 1 kg vàng = 266 chỉ vàng = 26 cây vàng + 6 chỉ vàng

Tại thị trường Thế giới, vàng được tính theo đơn vị ounce (oz). Xét về đơn vị ounce trên thế giới hiện nay có đến 5 loại đơn vị ounce khác nhau. Tuy nhiên trong phạm vi bài viết này chúng ta chỉ xét tới đơn vị Ounce troy quốc tế cũng là đơn vị được sử dụng phổ biến nhất.

  • 1 ounce = 31.103476 gram
  • 1 ounce vàng = 8.29426 chỉ vàng
  • 1 lượng vàng = 1.20565302733 ounce vàng
  • 1 ounce vàng = 0.829426 lượng vàng

Cách quy đổi giá vàng thế giới và giá vàng trong nước

Trước khi tính quy đổi, cần xem xét đến tuổi vàng. Tại Việt Nam thì tuổi vàng chính là hàm lượng vàng tính trên 10 đơn vị.

1 lượng vàng 8 tuổi rưỡi = 1 lượng vàng 85% có 0.8500 lượng vàng nguyên chất trong đó

Trên thị trường thế giới, tuổi vàng gọi là Karat (Kt) và 1 Kt = 1/24 x 100 = 0.04166666 x 100 = 4.166666

Vàng 24 Kt = 24 x 4.166666 = 99.99 ở Việt Nam thường được gọi là vàng bốn số 9.

Như vậy, công thức tính giá vàng như sau:

Giá vàng trong nước = (Giá vàng TG + phí vận chuyển + phí bảo hiểm) x (1 + thuế NK) : 0.82945 x tỉ giá USD/VND

Ví dụ: Phí vận chuyển: 0.75USD/ounce; Bảo hiểm: 0.25USD/ounce; Thuế nhập khẩu: 1%; Phí gia công: 40.000 đồng/lượng.

Theo đó, căn cứ vào bảng giá vàng các công ty vàng niêm yết, ta có thể tính toán theo công thức để biết mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới.

Bởi Ngân Hàng

Bài viết mới hơn:
Bài viết cũ hơn: