Những điều cần biết về vay thế chấp sổ tiết kiệm

 • 11/08/2017
 • 5419 VIEWS

Bạn cần tiền nhưng sổ tiết kiệm của bạn chưa đến hạn rút? Nếu tất toán bạn sẽ không được hưởng toàn bộ khoản lãi sắp đến hạn! Do đó, vay thế chấp sổ tiết kiệm chính là phương án tối ưu nhất giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ.

Những điều cần biết về vay thế chấp sổ tiết kiệm

1. Lợi ích vay thế chấp sổ tiết kiệm

 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện, được giải quyết ngay trong ngày.
 • Giữ được lãi tiền gửi.
 • Khách hàng được hưởng mức lãi suất hấp dẫn, cạnh tranh tùy vào lãi suất thị trường tại thời điểm vay.
 • Mức cho vay tối đa tới 100% giá trị số dư tiền gửi hoặc có thể lớn hơn số dư tiền gửi trong sổ tiết kiệm.
 • Thời hạn cho vay linh hoạt (tối đa bằng thời hạn còn lại của sổ tiết kiệm).
 • Phương thức cho vay đa dạng: theo món, hạn mức, thấu chi.
 • Người vay không phải chứng minh mục đích sử dụng vốn.

2. Điều kiện vay thế chấp sổ tiết kiệm

 • Đối tượng: Các khách hàng cá nhân là chủ sở hữu thẻ/sổ tiết kiệm do ngân hàng uy tín phát hành và phải có số dư tiền gửi.
 • Điều kiện đối với thẻ/ sổ tiết kiệm nhận cầm cố:

- Thẻ/ sổ tiết kiệm do ngân hàng cho vay phát hành hoặc được mở tại các ngân hàng hoạt động hợp pháp.

- Thẻ/ sổ tiết kiệm phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người cầm cố/ người cấm cố và bên đồng sở hữu, bên thứ ba, không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị phong tỏa, hạn chế quyền sở hữu. Chủ sở hữu thẻ/ sổ tiết kiệm uỷ quyền cho ngân hàng cho vay toàn quyền xử lý tài sản tài sản bảo đảm để thu hồi nợ;

- Thẻ/ sổ tiết kiệm được cầm cố chưa đến hạn thanh toán.

3. Hồ sơ thủ tục

 • Giấy đề nghi vay vốn (theo mẫu)
 • Bản gốc thẻ/ sổ tiết kiệm.
 • CMND/ CCCD/ Hộ chiếu của khách hàng vay và của bên thứ ba/ đồng sở hữu (trường hợp thẻ/ sổ tiết kiệm của bên thứ ba hoặc thẻ/ sổ tiết kiệm có đồng sở hữu).

Lưu ý: Ngoài thẻ/ sổ tiết kiệm các ngân hàng hiện nay còn chấp nhận cho vay cầm cố các giấy tờ có giá trị khác. Cụ thể, giấy tờ có giá do ngân hàng cho vay phát hành, do một số tổ chức tín dụng khác phát hành, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương...

Bởi Ngân Hàng

Bài viết mới hơn:
Bài viết cũ hơn: